Biznes

Elastyczność popytu?


  Elastyczność popytu Elastycznością popytu będziemy nazywać relację, między zmianą popytu, która jest wyrażona proce ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3254
W:Biznes i FinansePodgrupaBiznes

Zarabianie w Internecie?


Na zarabianie w Internecie jest bardzo wiele patentów. Niekiedy są to kwoty drobne, a innym razem całkiem spore. Czasami również z ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1711
W:Biznes i FinansePodgrupaBiznes