Historia
Podkategorie:
Historia (22)
Święta i tradycje (11)
Polityka i Rząd (13)
Społeczeństwo (13)
Inne... (19)
Polecamy również:
Historia na faceLife.pl
Historia na theSite.pl
Historia na wiseBook.pl

Czy dawniej byli jacyś seryjni zabójcy?


Od setek, a nawet tysięcy lat w historii przewijają się seryjni zabójcy. Tacy ludzie najczęściej cierpią na zaburzenia psychiczne, kt& ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2813
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Gdzie urodził się Hitler?


Miejsce urodzenia Hitlera   Jest wiele źródeł, które nie podają, gdzie urodził się Adolf Hitler. Obecnie jednak histori ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3162
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Kto to był Mussolini?


Benito Mussolini jest bardzo znaną, acz niechlubną postacią na kartach historii Włoch. Mussolini był założycielem ruchu faszystowskiego i je ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2873
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Ludwik XVI?


  Ludwik XVI Ludwik XVI nazywany był również Ludwikiem Ostatnim. Urodził się w Wersalu 1754 roku dokładnie 23 sierpnia. Zm ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1782
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Barbara Radziwiłłówna?


Barbara Radziwiłłówna Barbara Radziwiłłówna urodziła się mniej więcej w latach od 1520 do 1523 roku. Natomiast zmarła bar ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3045
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Rewolucja?


Rewolucja Rewolucja z czasów średniowiecza oznacza przewrót, powrót. Jest to znacząca zmiana, która zachodzi w kr ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1746
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

NKWD?


  NKWD NKWD czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR. Jest to centralny organ państwowy, który wchodzi w skład Rady K ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1814
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Faraon?


  Faraon Faraonem nazywano władcę starożytnego Egiptu. Już tego określenia używano w XVI wieku przed naszą erą. Wtedy to możn ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1797
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Bojkot?


  Bojkot W rozumieniu bojkotu będziemy brali pod uwagę wszelkie zerwanie kontaktów handlowych lub też stosunków dyplo ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1765
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Szkoła rycerska?


Szkoła Rycerska Szkoła Rycerska, która została założona w Warszawie 15 marca 1765 roku, nazywała się dokładnie Akademią Szlache ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3138
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Tadeusz Kościuszko?


  Tadeusz Kościuszko Tadeusz Kościuszko, a tak naprawdę Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku, a ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3131
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Powstanie listopadowe?


Powstanie listopadowe Powstanie listopadowe było zrywem Polaków mieszkających w zaborze rosyjskim przeciwko zaborcy. Wybuchło w nocy ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1718
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Stanisław August Poniatowski?


Stanisław August Poniatowski Stanisław August Poniatowski, król Polski od 1764r. do 1795r. i ostatniego rozbioru Rzeczpospolitej. ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3050
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Krzysztof Kolumb?


  Krzysztof Kolumb Krzysztof Kolumb urodził się w 1451r. w Genui, chociaż dotąd toczą się spory o jego pochodzenie. Wśró ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1663
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

I wojna światowa?


  I wojna światowa Pierwsza wojna światowa była pierwszym konfliktem zbrojnym, który swoim zasięgiem objął państwa na ca ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3334
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

RWPG?


RWPG była to Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.  Radę założono krótko po zakończeniu drugiej wojny światowej i zrzeszała wszyst ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1869
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Zaręczyny?


Zaręczyny to niezwykle ważny moment  w każdym związku. Zwykle do zaręczyn dochodzi po kilku latach trwania związku. Niektórzy cze ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3548
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Chrzest Polski?


Chrzest Polski to zwyczajowa  nazwa na początek chrystianizacji w Polsce. W rzeczywistości chrzest przyjął ówczesny władca Polski, ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2408
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Praca u podstaw?


Praca u podstaw to jedno z najważniejszych haseł polskiego pozytywizmu.   Odnosiło się ono bezpośrednio do społeczeństwa, oraz cze ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1760
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Archeologia?


Archeologia to nauka badająca historię i kulturę danej społeczności na podstawie źródeł archeologicznych. Źródła te to wszel ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1622
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

Genealogia?


Genealogia jest to nauka badająca powiązania rodzinne na podstawie pokrewieństwa i powinowactwa. Czasami te powiązania mogą być bardzo odleg ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1643
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria

II wojna światowa?


II wojna światowa rozpoczęła się I września 1939 atakiem Niemiec na Polskę. Wojna ta trwała 6 lat i oficjalnie zakończyła się 4 maja 1945 ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3588
W:Historia i PolitykaPodgrupaHistoria