Polityka i Rząd

Ile kosztuje wiza do Stanów?


Wiza do USA   Coraz więcej osób decyduje się na emigrację z naszej ojczyzny. Wynika to z wielu czynników, ale przede wszy ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3023
W:Historia i PolitykaPodgrupaPolityka i Rząd

Czy na świecie panuje jeszcze gdziekolwiek dyktatura?


Dyktatura na świecie   Dyktaturę innymi słowami można nazwać rządami tyranii, autokratycznymi. W państwach, w których panuje ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2865
W:Historia i PolitykaPodgrupaPolityka i Rząd

Czy konflikt na Ukrainie wywoła III wojnę światową?


Ukraina i III wojna światowa   To pytanie zadaje sobie z pewnością niejedna osoba i to nie tylko w Polsce. Konflikt Rosji z Ukrainą tr ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2679
W:Historia i PolitykaPodgrupaPolityka i Rząd

Kto zastąpi Tuska?


Kandydaci na premiera   Aktualnie media żyją dwiema wiadomościami. Pierwsza z nich to oczywiście sytuacja na Ukrainie, a tak naprawdę ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2722
W:Historia i PolitykaPodgrupaPolityka i Rząd

Jakie będą nowe obowiązki Donalda Tuska?


Dnia 30.08.2014 roku na Przewodniczącego Rady Europejskiej został wybrany nasz premier, Donald Tusk. Zapewne wielu z nas zastanawia się, z jakie ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2762
W:Historia i PolitykaPodgrupaPolityka i Rząd

Jak powstał komunizm?


Twórcą komunizmu był Fryderyk Engels oraz Karol Marks. Opublikowane zostały przez nich założenia komunistyczne w ‘Manifeście kom ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3131
W:Historia i PolitykaPodgrupaPolityka i Rząd

Co to jest Majdan?


Co to jest Majdan Majdan, jest to największy plac w Kijowie, na Ukrainie, który ostatnio zasłynął z bardzo dużych zamieszek między ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1988
W:Historia i PolitykaPodgrupaPolityka i Rząd

Premier?


Premier Premierem nazywa się potocznie w Polsce Prezesa Rady Ministrów. W innych krajach jest to nazwa szefa rządu. Na przykład Wielk ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1673
W:Historia i PolitykaPodgrupaPolityka i Rząd

Rada ministrów?


Rada ministrów Rada Ministrów, inaczej rząd stanowi konstytucyjny organ władzy wykonawczej. Od momentu zatwierdzenia 2 kwietnia ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3042
W:Historia i PolitykaPodgrupaPolityka i Rząd

Uprawnienia prezydenta?


  Uprawnienia prezydenta W Polsce Prezydent jest najwyższym przedstawicielem polskich władz. Pełni on rolę najwyższego organu je ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1614
W:Historia i PolitykaPodgrupaPolityka i Rząd

Solidarna Polska?


  Solidarna Polska Solidarna Polska to powstała 24 marca 2012r. partia prawicowa. Założyli ją działacze, którzy znaleźli ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1547
W:Historia i PolitykaPodgrupaPolityka i Rząd

Partie polityczne?


  Partie polityczne W Polsce możemy mówić o partiach i zgrupowaniach politycznych, które działają już od momentu za ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1544
W:Historia i PolitykaPodgrupaPolityka i Rząd

Solidarność?


Solidarność, a właściwie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy powstał w 1980 r. po ogólnopolskich strajkach. Przewodniczącym zwi ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3327
W:Historia i PolitykaPodgrupaPolityka i Rząd