Inne...

Co potrzebne jest żeby dostać becikowe?


Becikowe czyli jednorazowa zapomoga przypadająca na jedno dziecko w Polsce wynosi 1000 zł. Jednak, aby je otrzymać trzeba złożyć odpowiedni w ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2520
W:PrawoPodgrupaInne...